Nunc 236001 Nunc C96 链霉亲和素被动包被酶标板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,透明,数量每包/每箱,1/15 STREPTAVIDIN C96TRANSPARENT

Nunc 236001 Nunc C96 链霉亲和素被动包被酶标板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,透明,数量每包/每箱,1/15 STREPTAVIDIN C96TRANSPARENT Diagnostics/Packaging 1 15 14220

此条目是由发表在Nunc分类目录的。将固定链接加入收藏夹。