Nunc 446612 Nunc-ImmunoTM酶标板,聚苯乙烯,不带盖,96孔/板,外部尺寸,128*86mm,规格C96,带证书 C96 IMMUNOPLATE MAXI CERT

Nunc 446612 Nunc-ImmunoTM酶标板,聚苯乙烯,不带盖,96孔/板,外部尺寸,128*86mm,规格C96,带证书 C96 IMMUNOPLATE MAXI CERT Diagnostics/Packaging 5 60 4218

此条目是由发表在Nunc分类目录的。将固定链接加入收藏夹。