Nalgene 342035-0020 无菌,诊断瓶,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,带白色压线高密度聚乙烯盖,20毫升容量,每箱500 20 mL Diagnostic Bottle Narrow Mouth –

Nalgene 342035-0020 无菌,诊断瓶,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,带白色压线高密度聚乙烯盖,20毫升容量,每箱500 20 mL Diagnostic Bottle Narrow Mouth – Diagnostics/Packaging 100 500 11912