Nalgene 322020-0125 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,125毫升容量,每箱96 BTL MEDIA BULK

Nalgene 322020-0125 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,125毫升容量,每箱96 BTL MEDIA BULK Diagnostics/Packaging 24 96 2703