Anti Mouse IgG (H+L), Goat, IgG Whole, Biotin Conjugated, affinity purified-WAKO和光纯药

 • 详细信息
 • 询价记录
 • 相关实验
 • 货号: 010-14031
  抗体英文名: Anti Mouse IgG (H+L), Goat, IgG Whole, Biotin Conjugated, affinity purified
  供应商: 上海金畔生物科技有限公司
  数量: 大量
  级别: for Immunochemistry
  克隆性: 多克隆
  保存条件: -20℃
  规格: 1 mg
  生物素标记的羊抗鼠IgG

  风险提示:仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。