Cellmatrix Type I -A

 • 详细信息
 • 询价记录
 • 相关实验
 • 货号: 631-00651,637-00653
  保存条件: 冷藏
  供应商: Wako
  英文名: Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0)
  规格: 20ml/100ml
  规格: 20ml 产品价格: 询价
  规格: 100ml 产品价格: 询价
  Cellmatrix® Type I-A
  ●猪腱由来,酸可溶性的Type-I胶原蛋白
  ●浓度3.0mg/ml、pH3的无菌溶液
  ●高凝胶强度,最适合胶原蛋白・凝胶包埋培养
  ●凝胶的透明度高,容易显微镜观察

  温馨提示:不可用于临床治疗。