sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)

sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)

产品型号: 11406 13806 13006
产品展商: 其它品牌


简单介绍
Sartorius 公司采用独立无菌包装的硝酸纤维素网格膜,作为微生物检测用滤膜。 · 硝酸纤维素材质,适合微生物生长,微生物复活率>90%; · 膜上带有网格线,便于计数,且不影响菌落生长; · 长有菌落的膜片可以在干燥后作为检测记录永久保存,符合GMP要求。 白底黑格膜 细菌总数或其它菌落计数 (尤其适合深色菌落) 单片无菌包装,孔径 0.2µm/0.45µm/0.65µm/0


sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)的详细介绍

Sartorius 公司采用独立无菌包装的硝酸纤维素网格膜,作为微生物检测用滤膜。

·   硝酸纤维素材质,适合微生物生长,微生物复活率>90%;

·   膜上带有网格线,便于计数,且不影响菌落生长;

·   长有菌落的膜片可以在干燥后作为检测记录永久保存,符合GMP要求。

sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜) sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)

白底黑格膜

细菌总数或其它菌落计数

(尤其适合深色菌落)

单片无菌包装,孔径

0.2µm/0.45µm/0.65µm/0.8µm

绿色深绿格膜
细菌总数或其它菌落计数
(尤其适合浅色菌落)

单片无菌包装,孔径0.2µm/0.45µm/0.65µm/0.8µm

sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜) sartorius微生物检查用单片独立无菌包装网格膜(白底黑格膜/ 绿底深绿格膜/白底绿格膜)

白底绿格膜
大肠菌群 / 大肠杆菌检测

单片无菌包装,孔径0.2µm/0.45µm/0.65µm/0.8µm

黑底白格膜
霉菌和酵母菌检测

单片无菌包装,孔径0.2µm/0.45µm/0.65µm/0.8µm

微 生 物 检 测 网 格 膜 片(Gridded Membranes)
    订货号 规格 包装  价格(人民币)
白底黑格网格膜

主要用于细菌总数计数

孔径0.45um 11406-25 N 直径25mm 100/      
11406-47 N 直径47mm 100/      
11406-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)     
11406-47 ACR 直径47mm 1000/(单片无菌包装)    
11406-50 N 直径50mm 100/      
11406-50 R 直径50mm 1000/    
11406-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)      
11406-50 ACR 直径50mm 1000/(单片无菌包装)   
孔径0.65um 11405-47 N 直径47mm 100/      
11405-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)     
11405-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)      
孔径0.8um 11404-25 N 直径25mm 100/    
11404-37 N 直径37mm 100/      
11404-47 N 直径47mm 100/      
11404-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)  
11404-50 N 直径50mm 100/      
11404-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)  
孔径1.2um 11403-25 N 直径25mm 100/      
11403-47 N 直径47mm 100/  
11403-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)      
11403-47 ACR 直径47mm 1000/(单片无菌包装)  
11403-50 N 直径50mm 100/      
灰底白格网格膜

主要用于霉菌及酵母菌总数计数

孔径0.45um 13006-25 N 直径25mm 100/      
13006-47 N 直径47mm 100/      
13006-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)      
13006-47 ACR 直径47mm 1000/(单片无菌包装)    
13006-50 N 直径50mm 100/      
13006-50 ACN 直径50mm 100/  
13006-50 ACR 直径50mm 1000/(单片无菌包装)    
孔径0.65um 13005-47 N 直径47mm 100/      
13005-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)      
13005-50 N 直径50mm 100/     
13005-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)  
13005-50 ACR 直径50mm 1000/(单片无菌包装)    
孔径0.8um 13004-47 N 直径47mm 100/      
13004-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)      
13004-50 N 直径50mm 100/      
13004-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)      
白底黑格粉边网格膜

主要用于灭菌测试

孔径0.45um 13106-47 N 直径47mm 100/  
13106-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)    
13106-50 N 直径50mm 100/    
13106-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)    
绿底深绿格网格膜

主要用于细菌总数计数

 

孔径0.45um 13806-47 N 直径47mm 100/     
13806-47 R 直径47mm 1000/  
13806-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)     
13806-47 ACR 直径47mm 1000/(单片无菌包装)    
13806-50 N 直径50mm 100/      
13806-50 R 直径50mm 1000/    
13806-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)    
13806-50 ACR 直径50mm 1000/(单片无菌包装)    
白底绿格网格膜

主要用于大肠杆菌和细菌菌落计数

孔径0.45um 13906-47 N 直径47mm 100/      
13906-47 R 直径47mm 1000/    
13906-47 ACN 直径47mm 100/(单片无菌包装)      
13906-47 ACR 直径47mm 1000/(单片无菌包装)    
13906-50 N 直径50mm 100/      
13906-50 R 直径50mm 1000/    
13906-50 ACN 直径50mm 100/(单片无菌包装)     
13906-50 ACR 直径50mm 1000/(单片无菌包装)